Dominika Senteši | Ako si vybrať správne poistenie?
549
post-template-default,single,single-post,postid-549,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Ako si vybrať správne poistenie?

Ako si vybrať správne poistenie?

Poistenie by malo slúžiť na to, aby nám pomohlo v situáciách, ktoré by sme sami finančne nezvládli.

Poistky sú nástrojom na zabezpečenie náhodných a spravidla nepríjemných udalostí, ktoré si nikto z nás neželá, ale občas sa niekomu prihodia. Preto sú poistky bežnou súčasťou našich výdavkov.

Poistite si len to, čo by ste nezvládli vyriešiť sami. Poistite si všetky riziká, ktoré by Vás finančne dostali do problémov.

Poistenie poskytuje jedinečný spôsob ochrany pred nepredvídateľnými situáciami a udalosťami, ktoré môžu neočakávane nastať. Napríklad v prípade smrti poistenej osoby umožňujú pozostalým uhradiť vzniknuté náklady.

Poisťovne sú najviac ziskové vďaka neznalosti klientov. Ľudia nečítajú poistné podmienky a výnimky. V takýchto prípadoch môžu na tom dosť stratiť. Preto sa odporúča kvalitné poradenstvo pred uzatvorením životného, či neživotného poistenia, ktoré ušetrí veľa problémov a strát v budúcnosti.

Suma, ktorú poistený v prípade poistnej udalosti dostane, sa nemusí rovnať aktuálnej hodnote alebo výške škody, ktorá u poisteného nastala. Často býva poistné plnenie nižšie.

V niektorých prípadoch môže byť poistné plnenie aj vyššie, záleží od toho, na akú sumu je klient poistený.

„Medzi najdôležitejšie pripoistenia patria tie udalosti, ktoré sú náročné na financovanie.“

Väčšina ľudí by nevládala platiť si drahé lieky pri závažnej chorobe alebo manželka s deťmi po smrti manžela splácať úver. Zostať na invalidnom dôchodku a dostať od štátu almužnu tiež nie je sranda. Preto je dobré mať kvalitnú poistku.

 

Čo si treba poistiť a prečo?

Smrť a Smrť následkom úrazu

– poisťovňa v tomto prípade vyplatí poistnú sumu určenej – oprávnenej osobe.

Ľudia denne umierajú na rakovinu a choroby obehovej, či dýchacej sústavy. Podľa štatistík sú tieto príčiny smrti najčastejšie. Ide o dôležité pripoistenie hlavne, ak máte rodinu a splácate hypotéku. Správne nastavené poistenie smrti zabezpečí Vašu rodinu;

Trvalé následky úrazu

– z oceňovacích tabuliek sa pre konkrétne následky vypočítajú percentá telesného poškodenia. Poistné plnenie sa potom určí ako násobok dojednanej poistnej sumy a vypočítaného percenta poškodenia.

Každý je denne vystavený rôznym rizikám úrazu, či už doma alebo v práci. Pokiaľ úraz spôsobí trvalé obmedzenie výkonu, môže Vám to spôsobiť veľké finančné problémy, preto je dobré mať toto pripoistenie poistené;

Poistenie pre prípad invalidity

– ak je následkom úrazu alebo choroby priznaný poistenému invalidný dôchodok vyplatí poisťovňa poistenému určitú čiastku, buď jednorazovo alebo v mesačných dávkach. Jednoznačne je toto pripoistenie veľmi dôležité. Malo by byť nastavené tak, aby ste mohli dôstojne žiť v prípade invalidity a nemuseli v ruke obracať každé euro

Invaliditou by bol Váš príjem výrazne znížený. Priemerný dôchodok v prípade invalidity do 70 % je necelých 200 €. Ak by ste boli invalidný nad 70 %, tak by ste dostali od štátu vyše 300 €. Dokázali by ste z tejto sumy vyžiť?;

Poistenie pracovnej neschopnosti

– vypláca sa dohodnutá suma odškodného; najčastejšie sa poskytuje po 2 – 4 týždňoch pracovnej neschopnosti.

Toto pripoistenie má význam, ak by ste z dôvodu úrazu alebo choroby boli dlhšie pracovne neschopný, aby ste mali z čoho platiť Vaše výdavky ;

Poistenie kritických chorôb

– choroby sú presne definované vo všeobecných poistných podmienkach danej poisťovne. Každá poisťovňa má vlastný zoznam diagnóz, ktoré poisťuje.

Štatisticky medzi najčastejšie choroby u nás patrí rakovina, infarkt, skleróza multiplex a mozgovo-cievne príhody. Liečba týchto vážnych ochorení je finančne nákladná, preto odporúčam mať toto poistené.

Vymenované pripoistenia patria medzi tie najdôležitejšie.

Poisťovne poskytujú aj ďalšie pripoistenia, ktoré je dobré mať, ale nie sú až tak dôležité pre tých, ktorí majú základné úspory.

 

Na čo si dať pozor?

Pred uzatvorením poistenia odporúčam čítať poistné podmienky danej poisťovne, pretože každá poisťovňa má svoje výluky vďaka ktorým nemusí nastať poistné plnenie.

Treba brať ohľad aj na čakaciu dobu konkrétneho pripoistenia, to znamená, že nie každé pripoistenie je platné hneď po uzatvorení zmluvy. Týmto sa poisťovne chránia pred prípadnými podvodmi.

„Nepodceňujte nastavenia poistných súm, aby pre Vás poistenie malo zmysel je potrebné ho mať kvalitne nastavené podľa určitých pravidiel.“

Pri uzatvorení poistenia je potrebné vyplniť zdravotný dotazník, kde treba uviesť pravdivé údaje o Vás, všetky súčasné aj minulé zdravotné ťažkosti. Ak ste už prekonali vážnu chorobu alebo úraz môže sa stať, že pre poisťovne budete už veľmi ťažko poistiteľný a daný úraz, či choroba bude z poistenia vylúčená.

Poisťovne si nepreverujú pravdivosť informácií pri dojednávaní poistiek, ale až pri prípadnom plnení. A v poistných podmienkach je dané, že v prípade uvedenia nepravdivých informácií sa môže znížiť alebo odmietnuť plnenie.

 

Prejdite si vaše existujúce poistné zmluvy a zistite, v akom stave sa nachádzajú.

Neplatíte veľmi drahé a zbytočné pripoistenia? Kryjú Vám skutočne to, čo potrebujete mať poistené?